Conferința Națională ”Controlul intern managerial în autoritățile publice locale: provocări, reușite și perspective”

Reprezentanții Primăriei orașului Ialoveni au participat la Conferința Națională ”Controlul intern managerial în autoritățile publice locale: provocări, reușite și perspective”, organizată de Programul Comunitatea Mea. Participanții la discuții au împărtășit bunele practici, provocările și perspectivele identificate în domeniul controlului intern managerial, informații și schimb de experință utile pentru îmbunătățirea activității administrației publice locale.

AMBASADORUL GEORGIEI ÎN IALOVENI

Primăria orașului Ialoveni a fost onorată de vizita dlui Levan Diasamidze, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Georgia în Republica Moldova. În cadrul întâlnirii, Primarul Sergiu Armașu a informat înaltul oaspete despre localitate, problemle pe care le soluționează administrația publică locală în contextul actualelor condiții socio-politice complicate și a exprimat dorința ca orașul Ialoveni să restabilească cât și să încheie acorduri noi de înfrățire și cooperare cu localități din Georgia, implimentarea unor proiecte comune în diverse domenii. Excelența Sa Ambasadorul Levan Diasamidze a mulțumit pentru primire și a exprimat disponibiltatea de restabilire a relațiilor de prietenie cât și a contribui la încheierea unor acorduri comune între localitatea noastră și localități din Georgia, accentuând necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare. Domnia Sa a semnat în Cartea de Onoare a orașului Ialoveni.

Cu prilejul Zilei Mondiale a surzilor, care este marcată anual în luna septembrie,

Primăria orașului Ialoveni a acordat ajutor financiar și pachete cu produse alimentare persoanelor cu dificințe de auz din orașul Ialoveni. Primarul Sergiu ARMAȘU a menționat că, persoanele cu probleme de auz se confruntă cu diverse probleme zi de zi, având pensii și alocații mici cu greu fac față problemelor – plata serviciilor comunale, procurarea produselor alimentare și medicamentelor. Ajutorul acordat le va permite să rezolve unele probleme cotidiene și să simtă sprijinul și susținerea semenilor în aceste momente grele pentru întreaga societate.

EXEMPLU DEMN DE URMAT

Ialovenenii Condrea Iurie și Elena, în colaborare cu Primăria Ialoveni, au plantat arbori coniferi la Complexul Memorial din centrul localității. O acțiune frumoasă care demonstrează dragostea acestei familii față de orașul natal, de locul de baștină, întruchipată în frumusețea tuilor, arborilor veșnic verzi, care sunt un sibol al nemuririi și care vor sta ca niște străgeri la monumentele comemorative. Primăria Ialoveni aduce mulțumiri familiei Condrea Iurie și Elena pentru acestă inițiativă frumoasă și exprimă respectul pentru activitatea lor care face orașul Ialoveni mai frumos și mai amenajat.

23 SEPTEMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A CURĂŢENIE

Colectivele Primăriei orașului Ialoveni, întreprinderilor subordonate și Inspectoratului pentru Protecția Mediului Ialoveni, au efectuat lucrări de salubrizare în Parcul ”Sfatul Țării” și pe terenurile adiacente instituțiilor. Prin acest act se intenționează la mobilizarea cetățenior localității spre acțiuni similare.

CURĂȚENIA DE TOAMNĂ

‼ În contextul Zilei Mondiale a Curățeniei, marcate anual în luna septembrie, Primăria orașului Ialoveni invită cetățenii, agenții economici, colectivele de muncă, să participe activ la acțiunele de amenajare și salubrizare a localității.

‼ DL Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, a emis dispoziția ”Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunelor de salubrizare a localității în perioada 19.09.2022-25.09.22”. Se stabilește ziua de vineri a fiecărei săptămâni – zi de salubrizare pe întreg teritoriul orașului.

ȘEDINȚA DE LUCRU PRIVIND SOLUȚIONAREA IMEDIATĂ ȘI EFICIENTĂ A PROBLEMEI LEMNELOR DE FOC.

La Primăria orașului Ialoveni a avut loc ședința de lucru cu participarea factorilor de decizie privind problema asigurării cetățenilor cu lemne de foc pentru perioada rece a anului. La ședință au participat deputații în parlament Petru Frunze, Ina Coșeru, reprezentanții Agenției Moldsilva, Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialovenni, Elic Dlujanschi, reprezentantul Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat.

Participanții la ședință au menționat că problema asigurării cu lemne de foc a cetățenilor este foarte importantă și necesită planificarea unor acțiuni concrete și urgente pentru soluționarea tuturor impedimentelor apărute la capitolul repartizarea masei lemnoase. Au fost expuse mai multe soluții, precum, redirecționarea unor localități la alte ocoluri silvice amplasate mai aproape teritorial. Asigurarea cu masă lemnoasă în primul rând a persoanelor socialmente vulnerabile (bătrînilor, invalizilor). Conlucrarea cu primăriile privind informarea corectă a cetățenilor. Elaborarea mecanismului de livrare a masei lemnoase cât mai accesibile populației. Despre deciziile adoptate și acțiunile întreprinse vă vom informa suplimentar în anunțurile ulterioare.

ANUNȚ!

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION aduce la cunoștința consumătorilor despre posibile deconectări de curent electric în ziua de 20 septembrie 2022 în unele sectoare din orașul Ialoveni.

FELICITARE

Astăzi, 17 septembrie, soții Vasile și Tamara Rusu din Ialoveni marchează un frumos jubileu – 50 ani de căsnicie. Jumătate se secol împreună ei au împărțit bucuriile și greutățile, succesele și realizările, au reușit să păstreze o famile frumoasă, care se bucură de stima și respectul copiilor, nepoților, rudelor, prietenilor și tuturor celor care-i cunosc, o familie exemplu pentru tânăra generație.Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat pe omagiații Vasile și Tamara Rusu cu ”Nunta de aur”, dorindu-le multă sănătate, bucurii, pace în suflet și în casă. Conform unei frumoase tradiții stabilite la Primăria Ialoveni, sărbătorții au semnat în Cartea de onoare a Omagiaților, care înmănunchiază file frumoase din istoria familiilor localității.Stimații noștri VAȘILE și TAMARA RUSU!Să Vă fie de bine cu NUNTA DE AUR!LA MULTI ANI CU SĂNĂTATE!