Primăria orașului Ialoveni aduce mulțumiri AO ”Baștina-Nimoreni”

Primăria orașului Ialoveni aduce mulțumiri AO ”Baștina-Nimoreni” care a oferit o donație de măști de protecție pentru orașul nostru. Principalii beneficari ai acțiunii sunt instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, oficii poștale dar și cetățeni cu nevoi mai speciale.Mulțumim doamnei Alexandra Dimitrov, reprezentant al Asociației Obștești ”Baștina-Nimoreni” și dlui deputat Petru Frunze prin intermediul căruia a fost posibilă această acțiune

Ziua Diasporei la Ialoveni

La Ialoveni a avut loc evenimentul de inaugurare a Zilelor diasporei. Au fost prezentate planul de acțiuni și agenda adunării anuale a Asociației băștinașilor. Pe băștinași, aflați la munci peste hotare, dar și pe cei de acasă îi așteaptă multe surprize plăcute. Fiți cu ochii pe noi! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220706988643032&set=pcb.2650731085187515&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLQIC-CVpJmQB3QP50pY47fEgWX0X5OjBagUwrt-UFN21XYat-FVRdSkd1anbKFcmVIPrhUPwyowHC&__xts__%5B0%5D=68.ARBcHKS7WFbhT4a7EAUthhcQEZaKHggCcANeewGXv8rmmVtXVlyicg85P2rCXp21QHQxJyuwr0oySbwmNHNLUOcbLHmT1kZsEhtmH2qHM1fsu0bEiPWKBXChcRZXf0ULddrf1fRod9TBxwiUi1GrXpbIV5x-O-aVbViQkD2uZqnX7sFrAgQrCZDAw0lLZEnJXZsT8endph89tvBjXxi019o2QT6FK5YkL5gNGJOHM8XVqjyYEhzzSoUBkUQ9RjkSqgPH6rmxI5nedBfuTS2ad-2usXydmQm8rHYwOorANyk-ch-m-vOIrd1hMYl8_tfesp-e-TdAppT2mWlW6CiT0C5R1799