PRIMĂRIA IALOVENI ÎN CADRUL UNUI NOU PROIECT- PILOT AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN DOMENIUL FINANȚELOR PUBLICE LOCALE

10 localități – pilot din Republica Moldova, inclusiv Primăria Ialoveni, au fost selectate în cadrul Programului Consiliului Europei ”Consolidarea cadrului instituțional pentru guvernarea locală” pentru a pilota instrumentul de analiză comparativă a finanțelor publice locale (cunoscut la nivel internațional ca ”Benchmarking”).

Echipa Primăriei Ialoveni a manifestat interes pentru acest proiect, deoarece considerăm stringent necesar să facem investigații, analize serioase și să identificăm care sunt rezervele localității noastre pentru a îmbunătăți componenta veniturilor locale. Prin intermediul instrumentelor de analiză financiară vom atrage atenție asupra (i) incasării eficiente a veniturilor; (ii) rezervelor de majorare a veniturilor locale; (iii) gestionarea eficientă a finanțelor publice locale.

Toți locuitorii ne dorim mai multe servicii din partea Primăriei și mai calitative. Dar pentru aceasta, în primul rînd, este necesar să ne preocupăm, cum de majorat veniturile proprii. Echipa Primăriei Ialoveni este pregătită pentru acest exercițiu complex, care va fi realizat cu susținerea experților Consiliului Europei și a consultanților naționali. Prima întrunire de lucru a avut loc la 15 decembrie curent, în incinta CALM (Congresului Autorităților Locale din Moldova), partenerii proiectului, cărora le mulțumim pentru asistența metodologică.