Nume/prenume funcţia telefon/e-mail biroul
Armaşu Sergiu primar 0 (268) 22484

0 694 30 888

principal

primaria.ial@gmail.com

sergiuarmasu@yahoo.com

202
 

Chilaru Radu

 

viceprimar  

0 (268)  22487

 

203
 Lilia Mâța Secretarul consiliului  026822430  204
Savin Galina contabil-șef 0268 22746

 

206
Palii Elena specialist planificare 0268 22746

 

206
Gavrilan Parascovia contabil-superior 0268 22539

 

206
Bogos Elena contabil 0268 22539

 

206
Castraşan Tamara specialist Relații cu publicul 0268 24999

 

103
 

Natalia Luca

specialist Relații cu publicul 0268 22484

primaria.ial@gmail.com

101
specialist probleme funciare 0268 24488 105
Stog Sergiu arhitect-şef 0268 24997

 

108
Railean Mihail specialist tineret și sport 0268 24488 105
Bogos Valentin jurist 0268 24998 102
Condrea Elena specialist percepere fiscala 0268 22560 106
Vîrlan Nina specialist percepere fiscala 0268 22560 106
pădurăr 0268 21575

 

Țapeș  Marcela

Bujor Diana

specialist (relații externe și atragerea investițiilor)