Educaţie preşcolară

Învățământul preșcolar se desfășoară în 3 instituții preșcolare. Starea acestor instituții este relativ bună, aceste edificii fiind noi sau recent renovate. Toate cele 3 grădinițe dispun de infrastructura necesară. . În instituţiile preşcolare 74% de cheltuieli se efectuează din bugetul local.

Grădinița de copii nr.1 ”Andrieș”, str.Prieteniei 6, director – Nofit Carolina, telefon-0268 22400

Grădinița de copii nr.3 ”Lăstărel, str.Florilor 17, director-interimar Svetlana Toma, telefon-0268 22576

Grădinița de copii nr.5, ”Licurici”, str.Basarabia 1, director Tatiana Vrăjmas, telefon – 026822482

                          Educaţie şcolară

În orașul Ialoveni sunt 4 instituții școlare, printre care școala primară “Ion Creangă”, care a fost deschisă în anul 1990, unde învață 168 de copii; Gimnaziul „Grigore Vieru”, care și-a început activitatea în 1994 și în prezent numără 198 de elevi.

Alți 1552 de elevi își fac studiile în cele două licee din oraș. Liceul teoretic „Andrei Vartic”,care a fost dat în exploatare în anul 1962, este considerat una dintre cele mai bune instituții de învățământ din raion. Starea generală a clădirii este satisfăcătoare, ea fiind recent renovată și dispune de infrastructura necesară activității didactice.

Liceul Teoretic “Petre Ștefănucă”, care își continuă activitatea deja de 30 de ani, dispune de săli de clasă moderne, sală festivă, sală sportivă, cantină, clasă de calculatoare, cameră muzeu, bibliotecă. În această instituție își fac studiile 772 de elevi, fiind considerată drept una dintre cele mai bune instituții de profil din raion.

Dotarea cu echipamente, mobilier și material didactic a instituţiilor educative este satisfăcătoare.

Pe parcursul perioadei 2012-2014, în toate instituţiile de învăţământ din localitate au fost implementate 8 proiecte, în valoare de 3,26 mln. lei.

              Cultura

Activitatea culturală în localitate se desfășoară în cadrul mai multor instituții specializate.

ȘCOALA DE ARTE activează din anul 1987. Aici se studiază mai multe instrumente muzicale, cum ar fi: pianul, vioara, acordeon,dar se practică și pictura. În incinta școlii de artă își desfășoară activitatea mai multe ansambluri de muzică și colective de dans.

Str.Ștefan cel Mare,4, director – Daniela Bodorin, telefon – 0268 21802

BIBLIOTECA PUBLICĂ ORĂȚENEASCĂ „Petre Ștefănucă” a fost fondată în anul 1949. Biblioteca deține două filiale: Filiala de carte română „Nicolae Titulescu”, care a fost deschisă în 1995, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina, România și filiala pentru copii „Spiridon Vangheli”, muzeul de etnografie „Petre Ștefănucă”, Sala Multimedia, Oficiul de Carte Engleză, Pinacoteca, unde sunt expuse 35 de vase de artizanat de ceramică din diferite ere istorice, obiecte dăruite de către Consiliul Județean Olt, România.

Str.Ștefan cel Mare 4, director – Lidia Rusu, telefon – 0268 21189

Colectivele de dans ”Porumbița” și ”Enigma”,, activează din anul 1990, sunt mîndria localității. Au participat la diverse concursuri naționale și internaționale obținînd multiple diploma și medalii.

Conducător artistic – Andrei Ungureanu, Om Emerit al RM

FANFARA ORAȘULUI IALOVENI – conducător artistic Grirore Vîrlan

ANSAMBLUL ETNOFOLCLORIC ”Ialoveneanca”- activează oamenii în etate care au în repertoriul său cîntele, dansuri, compoziții teatrale.

Conducător artistic – Grigore Vîîrlan