Curriculum vitae
Informaţii personale 
Nume / PrenumeMîra Lucia 
Data naşterii25 aprilie 1976
Stare civilăcăsătorită
 
Experienţă profesională   Anteriuară 
Numele angajatorului    Ministerul Afacerilor Interne
Perioada200514.02.2020
Funcţia sau postul ocupatŞef al Secretariatului, Inspectoratul de Poliţie Ialoveni
 
    Numele angajatoruluiMinisterul Afacerilor Interne
Perioada1996–2005
Funcţia sau postul ocupattraducator, Comisariatul de Poliție Ialoveni
Educaţie şi formare     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Universitatea de Studii Europene, Chișinău (Republica Moldova)
 PerioadaAnii 2000 – 2004
Calificarea / diploma obţinutăLicenţiat în drept
  Limbi VorbiteLimba română Limba rusă  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiMS Office
Competenţe de comunicarebune abilități de comunicare, având în vedere experiența vastă în funcția de șef al Secritariatului unui inspectorat de poliție
Competenţe
organizaţionale/manageriale
bune competențe organizaționale dobândite în funcția de șef al secretariatului a unei instituții cu peste 150 de angajați
Competenţe dobândite la locul de
muncă
rezistență la stres