PROIECTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAȘULUI IALOVENI (PERIOADA 2016-2020)

Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Ialoveni prevede organizarea mai multor activități, inclusiv audierile publice, care sunt o formă de consultare cu cetățenii pe problemele de importanță majoră.

În ziua de 18 decembrie curent, Primăria Ialoveni a organizat audierile publice privind Proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică a localității, la care au participat consilieri, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor, agenți economici, cetățeni.

Sugestiile și ideile expuse de ei vor fi examinate și incluse în proiectul strategiei. Acest important document va fi discutat și în colectivele de muncă, el este plasat pe pagina web a Primăriei Ialoveni www.ialoveni.md și fiecare doritor are posibilitatea să-l citească și să înainteze propuneri pentru îmbunătățire.