La Primăria orașului Ialoveni a fost organizată o ședință în format de focus grup cu participarea reprezentanților Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Ion Cibotărică – Director de program advocacy și politici publice pentru persoanele cu dizabilități, Adela Goncear – Directoare de program participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități și Iuliana Bulicanu – Consilieră abilitare economică și ghidare în carieră. Scopul ședinței a fost evaluarea Primăriei Ialoveni cu privire la promovarea, conștientizarea și respectarea principiilor de bună guvernare la nivel local: transparență, participarea cetățenilor, orientare spre consens, receptivitate și parteneriat. Unul din obiectivele proiectului implementat de CDPD este colaborarea cu societatea civilă și APL în accesibilizarea infrastructurii locale la normativele în accesibilitate. Grupul țintă sunt persoanele din categoriile social vulnerabile, în special persoanele cu dizabilități. În vederea evaluării nivelului de implementare a bunei guvernări au fost organizat și un focus grup cu participarea cetățenilor din or. Ialoveni, pentru măsurarea impactului din ambele părți. Ca rezultat al organizării focus grupurilor va fi elaborat un Raport cu privire la nivelul de implementare a principiilor de bună guvernare și monitorizarea utilizării banilor publici în domeniu servicii sociale pentru ultimii doi ani: 2019-2021. Acest raport va contribui la măsurarea eficacității și eficienței serviciilor sociale pentru categoriile subreprezentate. Menționăm că Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a încheiat un acord de colaborare continuu cu Primăria Ialoveni în scopul participării cetățenilor în procesul de discutare aprobare și implementare a deciziilor locale.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).