În temeiul prevederilor art. 16, alin. (1), (3), (5), (6) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziţia cu nr. 33 din 02 martie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc, pentru data de 14 martie 2017.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu începere de la orele 14:00.

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2016.

Raportor Galina Savin, contabil – şef;

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;

 

 1. Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.

Raportor:Sergiu Armaşu;

 1. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;

 

 1. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;

 

 1. Cu privire la modificarea titlului de proprietate.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a terenului, nr. cadastral 55012051008.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la stabilirea tarifelor pentru servicii adiţionale prestate de ÎM „Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”.

Raportor: Alexandru Gutium, director ÎM „Gospodăria Locativ Comunala Ialoveni”;

 

 1. Cu privire la ajustarea tarifelor la serviciile comunale prestate de ÎM „Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”.

Raportor: Alexandru Gutium, director ÎM „Gospodăria Locativ Comunala Ialoveni”;

 

 1. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la transmiterea serviciului public de gestionare a deşeurilor către ÎM „Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei imobilului.

Raportor Sergiu Stog, arhitect-şef;

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind demolarea construcţiilor executat ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al oraşului Ialoveni.

Raportor: Valentin Bogos, jurist;

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în oraşul Ialoveni.

Raportor: Valentin Bogos, jurist;

 

 1. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din incinta primăriei oraşului Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 45.

Raportor: Valentin Bogos, jurist;

 

 1. Cu privire la executarea Hotărîrii judecătoreşti.

Raportor: Valentin Bogos, jurist;

 

 1. Cu privire la aprobarea terenurilor proprietate publica a primăriei Ialoveni din strada Grigore Vieru nr.6 -nr.18 pentru serviciile de proiectare a reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Raportor: Tudor Meşina, specialist în construcţii, reţele inginereşti şi drumuri;

 

 1. Cu privire la garantarea contribuţiei primăriei oraşului Ialoveni pentru implementarea proiectului „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseştii Noi (etapa II) şi reţelele de canalizare pentru or. Ialoveni”.

Raportor: Tudor Meşina, specialist în construcţii, reţele inginereşti şi drumuri;

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului orăşenesc Ialoveni.

Raportor: Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni;

 

 1. Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire.

Raportor: Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni;

 

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar al Consiliului orăşenesc Ialoveni;

Raportor: Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni;

 

 1. Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orăşenesc Ialoveni în instanţele de judecată.

Raportor: Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni;

 

 1. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţie de demnitate publică.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă a terenurilor.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la atribuirea terenului pentru amplasarea stupinelor.

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar or. Ialoveni;

 

 1. Cu privire la stabilirea preţului de vînzare a crengilor din pachet de tăiere rasă şi la nuielele de categoria a patra.

Raportor: Anatol Movileanu, pădurar;

 

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor: Preşedintele şedinţei;

 

Proiectele de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni din 14 martie 2017

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).