Procesul de Revitalizare Urbană a orașului Ialoveni în atenția Grupului de lucru pentru revitalizare urbană. La 25 august 2022 a avut loc ședința Grupului de lucru instituit de Primarul orașului Ialoveni, responsabil de evaluarea implementării și revizuirea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Ialoveni 2019-2021. În procesul raportării, dl Radu Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni a informat Grupul despre implementarea cu succes a întregului Program, menționând implementarea proiectului nr. 1, Reanimarea Școlii de Arte și bibliotecii orășenești, asigurarea accesului la artă și cultură a persoanelor social vulnerabile și celor cu necesități speciale, cofinanțat de Fundația ”Fundacja Solidarnosci Miedzinarodowej”, în cadrul programului de asistență poloneză Polish AID. Implementarea propunerii de proiect 2 – Reabilitarea spațiului pitoresc prin redarea destinației culturale pierdute în timp;Propunerii de proiect 3 – Spațiu public de interacțiune și recreere;Propunerii de proiect 4 – Cultură și Creativitate;Propunerii de proiect 5 – Tobogane pentru toți;Propunerii de proiect 6 – Literatură sub acoperiș verde, își găsesc finalitatea odată cu implementarea proiectului lansat și finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, în cadrul proiectului ” Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni” cu finanțare de circa 8 milioane de lei.( achizitii.md/ro/public/tender/21059591/ ).În rezultatul ședinței, s-a constatat implementarea cu succes a Programului de Revitalizare Urbană a orașului pentru anii 2019-2021 cât și stricta necesitate de revizuire a acestuia, extinderea zonei de intervenție și planificarea acțiunilor obligatorii pentru anii următori 2022-2025.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).