A N U N Ț

 

Primăria orașului Ialoveni anunţă concursul pentru suplinirea funcției vacante de director în instituţia de învăţămînt preşcolar Grădiniţa de copii nr. 3 „Lăstărel”. Concursul se va desfăşura în conformitate cu ordinului nr.163 din 23.03.2015 a Ministerului Educaţiei. Informații suplimentare despre instituția de învățămînt în concurs pot fi identificate în baza de date – SIME.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare universitare;
 • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului);
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
 • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul, pînă la data de 24.06.2019, ora 17.00, la cancelaria Primăriei orașului Ialoveni, biroul 103.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0268-224-30.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).