Lucrările de construcție a noului apeduct în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei” au început!

Proiectul este susținut financiar de ODA slovacă cu 199.950,00 EUR și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok cu 20 000,00 EUR), fiind suplimentat cu 1.200.000 lei din bugetul local și 1.600.000 lei contribuția S.A. Apă Canal Chișinău.

Proiectul prevede pentru prima etapă reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni (1035 m) pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării corecte a apei și a unei abordări responsabile a mediului.

Lucrările prevăzute în proiect sunt executate de agentul economic cîștigător al licitației ,,Prosperus-Cons” SRL, iar costul acestora conform contractului de antrepriză constituie 3.023.104,04 Lei.

Antreprenorul a inițiat lucrările de montare a apeductului din fontă ductilă D-300 și asigură că lucrările pentru construirea rețelei vor fi încheiate în termen, adică pînă în luna mai 2021.

Pentru etapa a doua proiectul prevede intervenirea în sistemul existent de dezinfectare/tratare a apei potabile, ce presupune schimbarea sistemului existent de clorinare pe unul nou performant.

Activitățile de implementare a proiectului sunt însoțite de un Plan vast de acțiuni cu implicarea societății civile și partenerilor de dezvoltare cu o durată de pînă în luna martie 2022.

Ținem să aducem mulțumiri Agenției de Dezvoltare Regională Centru pentru asistența de calitate în formularea cererii de finanțare a proiectului mult așteptat de Ialoveneni, Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok și nu în ultimul rînd instituției ODA Slovacă.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).