‼ Primăria orașului Ialoveni, atenționează persoanele fizice și juridice că potrivit prevederilor Legii nr. 1227/1997 cu privire la publicitate, publicitatea exterioară se realizează prin sisteme de comunicare vizuală ce includ afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice. ‼ Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu autorizarea organului respectiv al administraţiei publice locale, coordonată în prealabil cu: – Subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor Interne; – Administratorul drumului, în cazul amplasării publicității în zonele drumurilor publice; – Alte autorități publice, dacă obligația coordonării sau avizării prealabile este expres prevăzută de lege. ‼ Plasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietate privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor administraţiei publice locale, care urmează să achite taxa locală pentru dispozitivele publicitare potrivit deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni. ‼ Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru plasarea publicității exterioare pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.Astfel, pentru obținerea autorizației, solicitanții urmează să depună o cerere, către autoritatea publică locală, cu indicarea datelor cu privire la proprietarul panoului publicitar (sau altei construcții pe care se va amplasa publicitatea), la care anexează descrierea publicității și schema de amplasare, imaginea și/sau textul aferent. Respectiv se interzice amplasarea publicităţii exterioare: – prin vătămarea sau nimicirea de arbori; – în zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură. ‼ Potrivit prevederilor art. 364 Cod Contravențional al RM, amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj, se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).