Economia oraşului Ialoveni este reprezentată de activităţi realizate preponderent în comerţ, sfera industrială şi sectorul terţiar, activează și agenţi economici mari care dispun de o tehnologie avansată de producere, asigurând o calitate înaltă a produselor.