Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei.
Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.
În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie. Localitatea noastră Ialoveni este semnatară a convenţiei începând cu anul 2016..
Link la video despre Convenţia Primarilor: http://com-east.eu/ro/medyia/galerie/videoclipuri/#gallery-4

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).