Astăzi la Primăria orașului Ialoveni s-a desfășurat Audierea publică privind actualizarea cadrului general al Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Ialovei 2019-2025.
Primarul Sergiu Armașu a prezentat Planul de acțiuni pentru perioada indicată, acest plan fiind completat de propunerile celor prezenți la audierea publică.
Proiectul Strategiei va fi discutat și aprobat la ședința Consiliului orășenesc Ialoveni și va fi implemetat de APL în comun cu cetățenii.
Timp de 10 zile ialovenenii pot înainta propuneri, sugestii de completare a documentului dat. Persoana de contact – Luca Natalia, telefon 0268 2 63 37.
Proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului Ialoveni pentru perioada 2019-2025 a fost realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului Comunitatea mea, implementat de IREX.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).