În contextul subiectului abordat de un grup de cetățeni referitor la problemele atestate la terenul de joacă pentru copii, amplasat pe strada Basarabia (piața agricolă), Primăria Ialoveni comunică: Administrația publică locală nu a autorizat amplasarea terenului de joacă. Deplina responsabilitate pentru lucrările neautorizate revine agentului economic, proprietar al bunului, care din inițiativă privată a instalat terenul de joacă în preajma localului deținut. În limita competențelor funcționale, Primăria Ialoveni a sesizat Inspectoratul de Poliție privind acțiunile neautorizate ale agentului economic. Cazul a fost documentat, cu atragerea la răspundere a responsabililor, în baza procesului verbal de constatare a contravențiilor. Totodată, agentul economic a fost avertizat referitor la consecințele neconformării prevederilor cadrului normativ în vigoare, precum și asupra necesității respectării stricte a normelor de asigurare a securității copiilor, inclusiv în cazul terenurilor de joacă private. Mulțumim cetățenilor activi, care sensibilizează eventuale probleme pe teritoriul orașului Ialoveni. 14 mai 2021

7Tu şi alţi 6

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).