PRIMĂRIA IALOVENI ÎN CADRUL UNUI NOU PROIECT- PILOT AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN DOMENIUL FINANȚELOR PUBLICE LOCALE

10 localități – pilot din Republica Moldova, inclusiv Primăria Ialoveni, au fost selectate în cadrul Programului Consiliului Europei ”Consolidarea cadrului instituțional pentru guvernarea locală” pentru a pilota instrumentul de analiză comparativă a finanțelor publice locale (cunoscut la nivel internațional ca ”Benchmarking”).

Echipa Primăriei Ialoveni a manifestat interes pentru acest proiect, deoarece considerăm stringent necesar să facem investigații, analize serioase și să identificăm care sunt rezervele localității noastre pentru a îmbunătăți componenta veniturilor locale. Prin intermediul instrumentelor de analiză financiară vom atrage atenție asupra (i) incasării eficiente a veniturilor; (ii) rezervelor de majorare a veniturilor locale; (iii) gestionarea eficientă a finanțelor publice locale.

Toți locuitorii ne dorim mai multe servicii din partea Primăriei și mai calitative. Dar pentru aceasta, în primul rînd, este necesar să ne preocupăm, cum de majorat veniturile proprii. Echipa Primăriei Ialoveni este pregătită pentru acest exercițiu complex, care va fi realizat cu susținerea experților Consiliului Europei și a consultanților naționali. Prima întrunire de lucru a avut loc la 15 decembrie curent, în incinta CALM (Congresului Autorităților Locale din Moldova), partenerii proiectului, cărora le mulțumim pentru asistența metodologică.

De Ziua Europei delegația Primăriei Ialoveni a participat la evenimente internaționale

În contextul Zilelor Europei, delegația Primăriei Ialoveni a participat pe data de 12-13 mai la evenimentele internaționale, desfășurate cu susținerea Asociației Meetjesland Moldovie, regiunea Flandra, Belgia și Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, regiunea Moldova, România.
O parte din activități au avut loc în județul Iași, comuna Tomești, cu care orașul Ialoveni este înfrățit.
Ulterior, 14-15 mai, delegația internațională, în componența căreia au fost primari și reprezentanți ai administrației publice locale din Belgia, Scoția, Spania și România, a efectuat o vizită în orașul Ialoveni.
În cadrul discuțiilor la Primăria Ialoveni s-a convenit asupra unor proiecte comune și parteneriate de dezvoltare a localităților noastre.

APEL CĂTRE DIASPORĂ ȘI MIGRANȚII IALOVENENI PE CARE ÎI AȘTEPTĂM ACASĂ

Dragi ialoveneni,
Dragi prieteni aflați în străinătate,

Astăzi, în cadrul Săptămînii Europene a Democrației Locale, am lansat un apel către diaspora și către migranții ialoveneni, pe care îi așteptăm acasă. Mai jos textul apelului:

În calitate de Primar al orașului Ialoveni, intervin către Dumneavoastră cu rugămintea de a ne consulta referitor la o inițiativă de colaborare și susținere reciprocă între Primăria Ialoveni și migranții ialoveneni, care sunt departe de casă, muncesc, locuiesc, sunt la studii în străinătate, dar manifestă interes și sunt disponibili a dezvolta unele proiecte comune la baștină – în orașul Ialoveni.

În acest sens, Vă informăm că am efectuat o analiză preliminară privind migrația locuitorilor orașului Ialoveni peste hotarele Republicii Moldova, problemele întîmpinate, eventuale opțiuni de îmbunătățire a relațiilor cu localitatea de baștină și posibilități de colaborare.

Astfel, am constatat că o bună parte din locuitorii orașului Ialoveni, aflați peste hotarele Republicii, sunt deschiși pentru parteneriate cu autoritățile locale și noi vrem să valorificăm această oportunitate.

Respectiv, echipa Primăriei Ialoveni înaintează unele propuneri pentru a dezvolta proiecte comune și a atrage mai mulți concetățeni ai noștri aflați peste hotare în activități de interes reciproc.

Pentru început venim cu 2 propuneri, asupra cărora vrem să aflăm opinia Dumneavoastră:
1. Propunerea de a coopera cu părinții aflați peste hotare în vederea susținerii copiilor rămași acasă;
2. Propunerea de a coopera cu cei aflați peste hotare, în vederea susținerii părinților bătrîni, rămași la baștină (uneori migranții au grijă de alți bătrîni peste hotare și suferă foarte mult cînd știu că pe părinții lor acasă nu are cine să-i ajute strictul necesar (a le procura pîine, medicamente etc.), a comunica elementar și a împărtăși nevoile.

Referitor la prima propunere: (Cunoaștem că mai multe familii, în care sunt plecați unul sau ambii părinți peste hotare, iar acasă au copii, suferă mult pe motivul retrăirilor despre ocupația copiilor în timpul liber, educația, grija și afecțiunea de care sunt lipsiți acești copii. Cum am putea noi, Primăria Ialoveni să contribuim pentru a ajuta cît de posibil aceste familii de migranți? Cîteva idei: facem o cartografiere a tuturor copiilor, la care părinții sunt plecați peste hotare, organizăm pentru acești copii unele activități extrașcolare, astfel ca ei să fie în vizorul autorităților locale și să limităm influiența negativă a străzii. Deschidem o linie fierbinte la Primărie pentru aceste familii, pentru ca să menținem o legătură permanentă și să intervenim în cazul unor dificultăți.

Referitor la ajutorul părinților bătrăni, cu copii aflați peste hotare: să organizăm acțiuni de voluntariat pentru a acorda suport, la necesitate, bătrînilor aflați în dificultate.

Implicarea și colaborarea concetățenilor aflați peste hotare poate fi organizată prin intermediul unei ”Asociații a băștinașilor din orașul Ialoveni”, care poate dezvolta inițiative și atrage fonduri, resurse pentru proiecte de binefacere la baștină, proiecte economice și de investiții în domeniul serviciilor sociale pentru copii și bătrîni.

Dar nu numai aceste propuneri pot fi analizate. Echipa Primăriei Ialoveni este gata să examineze orice idee de colaborare.

3 decembrie 2015, Proiectul Migraţie şi Dezvoltare Locală: prima întîlnire a primăriilor partenere

În condițiile cînd circa 39% din gospodăriile din Moldova au una sau mai multe persoane care au practicat migrație internațională, se impun acțiuni concrete din partea autorităților publice centrale și locale pentru a atrage concetățenii-migrați în dezvoltarea localităților-baștină.

Primăria Ialoveni este, de asemenea, disponibilă de a contribui la dezvoltarea laboratoarelor în iniţierea de proiecte în domeniul migraţiei şi dezvoltării locale.

Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) este implementat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și susţinerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

ADRESARE CĂTRE IALOVENENII DE PRETUTINDENI!

Stimați ialoveneni din orice colț al lumii, plecați la muncă sau la studii,
Scumpi prieteni și oameni dragi, pe care va dus destinul pe drumuri noi, îndepărtate de baștină,
Știm că majoritatea dintre Dumneavoastră ați reușit să învingeți foarte multe obstacole în drumul pentru o nouă viață, pentru noi condiții de trai în alte țări, în alte localități. Majoritatea ați reușit să vă evidențiați printre străini prin cumsecădenie și hărnicie.
Suntem siguri, că Dumneavoastră purtați în suflet nostalgia după baștină. Acest sentiment este cel mai omenesc și nu poate nimeni să-l aline, decât doar momentele de revedere a persoanelor dragi, momentele de răsfoire a amintirilor frumoase și a clipelor petrecute aici, în Ialoveni, pe care le definim cu un cuvânt simplu, dar cu o încărcătură magică: cuvântul „ACASĂ”!
Primăria Ialoveni și toată comunitatea noastră, vrem să construim poduri de suflet între noi, cei rămași acasă și Dumneavoastră, care sunteți tot ai noștri, ai orașului Ialoveni, dar la moment – mai departe de casă.
Împreună cu voi suntem gata să împărtășim reușitele noastre, dar și speranțele pentru a dezvolta un oraș prosper și mai confortabil pentru trai, astfel ca să vrem cu toții să trăim sau să ne reîntoarcem cu drag ACASĂ, la IALOVENI!
Primăria Ialoveni dorește să ofere posibilitate ialovenenilor de pretutindeni, să fie prezenți în viața orașului nostru.
Pentru aceasta, Primăria Ialoveni lansează crearea Asociației ialovenenilor de pretutindeni. Ne propunem ca asociația, cu suportul direct al administrației publice locale și a altor parteneri, sa realizeze acțiuni în folosul orașului nostru.
Vă invităm să vă alăturați grupului de inițiativa pentru crearea Asociației de Băștinași. Iar cine are posibilitatea să participe la întrunirea de constituire a ASOCIAȚIEI. Evenimentul va avea loc vineri, 6 mai 2016, ora 18:00, în incinta Casei de cultură Ialoveni.
Vă așteptăm,
Cu mult dor de voi,
oamenii din orașul Ialoveni
si primarul Sergiu ARMAȘU

PRIMĂRIA IALOVENI A PARTICIPAT LA CONCURS ȘI A FOST SELECTATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ”!

Urmare concursului lansat în luna august 2015, partenerii de dezvoltare (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), au selectat 20 de primării în calitate de beneficiari ai Proiectului ”MIgrație și Dezvoltare Locală”.

Proiectul va fi implementat în perioada 2015-2017 și presupune ajutor localităților selectate pentru îmbunătățirea serviciilor locale.

Vom informa pe parcurs despre activitățile în cadrul proiectului. Prima convocare a primăriilor-beneficiare – 3 decembrie curent. Mulțumim partenerilor de dezvoltare pentru suportul respectiv!

”Săptămîna Europeană a Democrației Locale” în Primăria Ialoveni

Primăria orașului Ialoveni anunță despre susținerea inițiativei pan-europene cu genericul ”Săptămîna Europeană a Democrației Locale”, care este un eveniment desfășurat în fiecare an, în cadrul autorităților locale a 47 de state membre ale Consiliului Europei, în preajma zilei de 15 octombrie, ca un omagiu adus Cartei Europene a Autonomiei Locale, care a fost deschisă semnării la această dată, în anul 1985.

Conform conceptului promovat de Consiliul Europei, în anul 2015 inițiativa are scopul de a spori transparența administrativă și participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor de interes local, fiind unite toate evenimentele preconizate sub genericul: ”Trăind împreună în societăți multiculturale: respect, dialog, interacțiune”.

În acest sens, echipa Primăriei orașului Ialoveni preconizează în perioada 12-18 octombrie curent următoarele evenimente, la care sunt invitați și încurajați să participe toți cetățenii:
Luni, 12 octombrie – Desfășurarea Zilei ușilor deschise în cadrul Primăriei;
Lansarea inițiativei de colaborare cu diaspora și constituire a Asociației migranților baștinași din Ialoveni;
Inițierea dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri din orașul Ialoveni și consultări privind dezvoltarea economică a localității;
Expoziție tematică în holul Primăriei,

Marți, 13 octombrie – lansarea procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a orașului Ialoveni pentru perioada 2016-2020;
Informații referitor la executarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2015 și planificarea pentru anul 2016 – atelier informativ practic pentru locuitorii orașului Ialoveni;

Miercuri, 14 octombrie – Sondaj de opinie privind activitatea Primăriei Ialoveni (ce ar fi necesar de îmbunătățit și care ar fi cele mai eficiente modalități de consultare a opiniei locuitorilor orașului?)

Joi, 15 octombrie – Ședință tematică cu participarea persoanelor în etate

Vineri, 16 octombrie – Consultare publică referitor la desfășurarea acțiunilor de voluntariat în orașul Ialoveni în colaborare cu membrii consiliului local

Sîmbătă, 17 octombrie – Acțiunea tinerilor voluntari în comun cu echipa Primăriei Ialoveni privind amenajarea orașului

Duminică, 18 octombrie – Întîlnire cu reprezentanții din domeniul culturii cu tematica: Dialog, Respect și Interacțiune într-o societate multiculturală.

Invităm locuitorii orașului Ialoveni să participe la evenimentele preconizate în contextul Săptămînii Europene a Democrației Locale.

PRIMĂRIA IALOVENI – INVITATĂ LA PARIS, REUNIUNEA ANUALĂ SEDL

PRIMĂRIA IALOVENI – INVITATĂ LA PARIS, 
REUNIUNEA ANUALĂ SEDL

Urmare invitației primite din partea Domnului Andreas Kiefer, Secretarul General al Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, reprezentantul Primăriei Ialoveni va participa la 1 februarie a.c. la Paris, Franța, la Reuniunea anuală privind Săptămîna Europeană a Democrației Locale (SEDL) și ceremonia de înmînare a certificatelor pentru orașele participante.

Precum s-a constatat, Primăria Ialoveni a fost unica primărie din Republica Moldova, care s-a înregistrat ca partener oficial în susținerea inițiativei europene (anexat imagine site oficial).

Noi, Primăria Ialoveni, vrem să ne facem auziți la nivel internațional, să confirmăm că suntem deschiși pentru noi proiecte, parteneriate și activități de cooperare.

În situația extrem de complicată din Republica Moldova, autoritățile locale sunt față în față cu numeroase probleme. Primăriile au nevoie de susținerea partenerilor naționali și internaționali pentru consolidarea capacităților la nivel local și dezvoltarea unor parteneriate de succes.

Pentru aceasta noi, primăriile, trebuie să dăm dovadă de inițiativă și insistență. Pregătim o prezentare din partea primăriei pentru a informa partenerii internaționali că și în Moldova, la nivel local, avem unele bune practici, nu doar exemple negative. Suntem bucuroși că ne-a fost oferită această oportunitate.