Scopul Planului local de acţiuni anticorupţie şi integritate al Primăriei orașului Ialoveni este crearea unui cadru rațional, coerent şi integru al acțiunilor, resurselor şi responsabililor orientat spre creștere a integrității la nivelul autorităților administrației publice locale, îmbunătățirea relației dintre cetățeni şi autorități, creșterea transparenței şi a eficienței serviciilor publice prestate.

Planul Local de Acțiuni Anticorupție și Integritate al Primăriei orașului Ialoveni pentru anii 2018 – 2020 este disponibil pe pagina web oficială www.ialoveni.md sau la sediul Primăriei orașului Ialoveni.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).