Numele/prenumele Apartenenţa politică
1 Gonţa Victor PDM
2 Ursuleac Alexei BE PPEM
3 Condrea Igor PL
4 Purcica Sergiu PDM
5 Frunze Ion BE PPEM
6 Poltavcenco Vladislav PLDM
7 Delinschi Ion PL
8 Cherdivară Dumitru PDM
9 Plămădeală Tudor BE PPEM
10 Onceanu Leonid PSRM
11 Mîra Ion PDM
12 Cernat Serghei PL
13 Luca Eugeniu BE PPEM
14 Cujbă Ion PCRM
15 Frunză Vladislav PDM
16 Nemţanu Igor BE PPEM
17 Tozlovanu Sorin PLDM
18 Mâra Lucia PL
19 Mîra Igor PDM
20 Grosu Gheorghe PPPN
21 Crudu Ivan BE PPEM
22 Boldurat Andrei PL
23 Marandaci Elena PDM