Comisia pentru învățămînt, protecția socială, sănătate publică și muncă, cultură, tineret și sport.
Cherdivară Dumitru – președinte,
Crudu Ion – secretar
Membrii comisiei:
Mîra Ion,
Boldurat Andrei
Grosu GHeorghe

Comisia pentru buget, economie, finanțe și patrimoniul public.
Cernat Sergiu – președinte
Nemțanu Igor – secretar
Membrii comisiei:
Gonța Victor
Purcica Sergiu
Luca Eugen
Condrea Igor
Tozlovanu Sorin

Comisia pentru construcție și industrie, protecția mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare.
Poltavcenco Vladislav – președinte
Plămădeală Tudor – secretar
Membrii comisiei:
Mîra Igor
Frunză Vladislav
Ursuleac Alexei
Vulpe Vasile
Onceanu Leonid

Comisia juridică pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale.
Condrea Igor – președinte
Ursuleac Alexei – secretar
Membrii comisiei:
Purcica Serghei
Caracuian Oleg
Frunze Ion
Delinschi Ion
Cujbă Ion