Un proeict intercomunitar Primăria Ialoveni și Mileștii-Mici

Astăzi, 3 aprilie, la Primăria orașului Ialoveni a avut loc evenimentul de inaugurare a proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional al autonomiei locale”, implementat cu suportul Consiliul Europei și Uniunii Europene (Parteneriat pentru Buna Guvernare). În cadrul acestui proiect orașulIaloveni și comuna Mileștii Mici au fost asistate întru formarea Întreprinderii Intermunicipale Serviciul intermunicipal de întreținere a drumurilor localeIaloveni – Mileștii Mici, fiind dotată cu un autogreider nou pentru a fi utilizat în scopul întreținerii, reparației drumurilor locale (costul proiectului circa 1 milion lei).

Domnul Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni, a mulțumit partenerilor de dezvoltare, Consiliului Europei, Uniunii Europene, pentru asistența tehnică atât de necesară comunităților locale.

Domnul Lilian CARMANU, Președintele raionului Ialoveni, a mulțumit echipei Primăriei Ialoveni pentru inițiativa de participare la proiect și obținerea tehnicii performante.

SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI GENERALE ÎN IALOVENI (2 — 7 aprilie 2018)

Stimați locuitori ai orașului Ialoveni,
Stimați conducătorii a instituţiilor publice, organizaţiilor și întreprinderilor,

Vă invit să participați activ în Campania de curățenie și salubrizare a orașului nostru, preconizată în perioada 2-7 aprilie curent.

Vă îndemn sa ne unim eforturile pentru a face curaţenie pe terenurile din preajma cladirilor, blocurilor locative, caselor de locuit, drumuri, să lichidăm gunoiştile neautorizate și să întîlnim Sărbătorile de Paști cu orașul curat și cu inima curată.

Vă mulțumesc anticipat pentru susținerea inițiativei și implicare activă în viața orașului nostru.

Cu respect,
Sergiu Armașu,
Primarul orașului Ialoveni

RAPORT DE ACTIVITATE al primarului orașului Ialoveni pentru anul de mandat 2017

Stimați locuitori ai orașului Ialoveni
și Ialoveneni de pretutindeni,
Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2017, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convins de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului și ialovenenilor de pretutindeni.

(далее…)

O ședință la Primăria Ialoveni despre situația de la Casa comunitară Ialoveni

La 14 martie 2018 la Primăria orașului Ialoveni a avut loc o ședință convocată de primarul Sergiu ARMAȘU la care au participat: funcționarii primăriei, consilieri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție, Fundației ”Lumos”, Consiliului raional, instituțiilor de învățămîânt și preșcolare, Casei Comunitare, Asociației Veteranilor, BPO, cetățeni, părinți.

Convocarea acestei ședințe a fost dictată de necesitatea întreprinderii unor acțiuni comune privind cazurile de agresivitate din partea unor minori de la Casa Comunitară față de cetățeni, de colegii de școală. Acești copii din familii nefavorabile din localitățile raionului, care au fost lipsiți de dragostea părintească și educație corectă, cutreieră străzile orașului, cerșesc, agresează cetățenii și copiii, fură, distrug bunuri, se comportă neadecvat.

Au fost aduse exemple concrete despre agresivitatea acestor minori care consideră bătaia, înjurăturile, fumatul, ș.a. o normă de conduită. Participanții la discuție și-au expus opinia asupra subiectului vizat și au propus acțiuni concrete care ar contribui la soluționarea problemei.