FOTO Lucrările de construcție a sistemului de canalizare în sectorul BTA-16

Din anul 2017, în rezultatul eforturilor depuse de echipa Primăriei orașului Ialoveni, sunt în curs de executare lucrările de construcție a rețelelor de canalizare și a două stații de pompare în sectoarele Bozu și Albeni. În acest sens, au fost obținute finanțări de la Fondul Ecologic Național (sectorul Bozu) și Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (sectorul Albeni).

Costul lucrărilor sunt de circa 10 milioane lei, Primăria Ialoveni fiind responsabilă de asigurarea contribuției localității în cuantum de 20% din suma investițiilor atrase. Terminarea lucrărilor și darea în exploatare a rețelelor de canalizare centralizate și a stațiilor de pompare intermediare din sectoarele Bozu și Albeni este preconizată pentru finele semestrului I al anului următor.

Ținem să subliniem că sunt depuse eforturi pentru identificarea Mijloacelor financiare pentru derularea lucrărilor de constructive a rețelelor de canalizare din sectorul Huțuleuca, prețul estimative al cărora este de circa 6 milioane 500 mii lei.

Totodată, cu mijloacele și forțele proprii, s-au finisat lucrările de construcțiE a rețelei de canalizare pe strada Cetatea Albă.

(more…)

Oaspeți din Slovacia la Ialoveni

Doamna Jasmilia Repassova, directorul executiv și membrii Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Republica Slovacă, au vizitat orașul Ialoveni. La întâlnirea cu reprezentanții APL și primarul Sergiu Armașu, s-a discutat asupra proiectelor comune în cadrul orașelor înfrățite Senec, Republica Slovacă și Ialoveni, Republica Moldova.

Concertul de totalizare al Școlii de arte din Ialoveni

Un concert „Mai altfel” a prezentat pe scena Casei de Cultură Ialoveni colectivul de profesori și elevi ai Școlii de Arte Ialoveni. Activitatea lor pe parcursul anului școlar s-a reflectat în muzică, dans, arte plastice. Primarul Sergiu ARMAȘU a felicitat profesorii și elevii acestei școli cu rezultatele frumoase obținute în educația artistică a tinerii generații, înmânând absolvenților diplome de absolvire. Au fost aplaudați și învingătorii diverselor concursuri raionale, republicane și internaționale.

O viață nouă pentru o fântână din centrul orașului Ialoveni

Muncitorii sectorului de amenajare al Primăriei Ialoveni, ajutați de voluntari, au curățat fântâna din preajma monumentului Troița. Este dureros că acest izvor de apă, construit de buneii noștri, a fost transformat într”o gunoiște.
Lucrătorii Primăriei și voluntarii au scos din fântână o cantitate mare de gunoaie, dovadă a lipsei de educație și a indiferenței cetățenilor față de acest dar al naturii – apa. Fântâna dată va fi reparată și amenajată în teritoriul unui nou parc construit, iar cetățenii, atât maturii cât și copii sunt chemați să păstreze tot ce se face spre binele comunității.

 

Delegația Primăriei Ialoveni a participat la „Ziua orașelor înfrățite” din spațiul european

În perioada 9-13 mai 2018 Asociația Meetjesland-Moldova, a marcat “Ziua Orașelor Înfrățite”. În contextul înfrățirii orașului Ialoveni cu comuna Tomești din România și colaborării cu orașul Ecklo din Regatul Belgiei, delegația Primăriei Ialoveni a participat la acest important eveniment, care are ca scop promovarea unor relații durabile de cooperare cu partenerii și membrii Asociației Meetjesland-Moldova și cu partenerii de dezvoltare din Spațiul European.
Menționăm că în anul 2017, orașul Ialoveni a primit, cu titlu de donație o ambulanță dotată cu echipamentul necesar pentru acordarea primului ajutor medical și situații excepționale, care a fost transmisă Serviciului Asistență Medicală Urgență, de care beneficiază întreg raionul Ialoveni.
Remarcăm în mod special gratitudinea noastră pentru experiența acumulată, pentru oportunitățile deschise grație acestei invitații și exprimăm recunoștință pentru disponibilitatea de colaborare.Totodată vom continua și promovarea altor proiecte.