ANUNȚ! Primăria orașului Ialoveni vă prezintă proiectele de decizii cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019

ANUNȚ! Primăria orașului Ialoveni vă prezintă proiectele de decizii:
„Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019”,
„Cu privire la aprobarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2019”,
„Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2019”.
Aceste proiecte de decizii vor fi puse în dicuție la Consultările publice planificate pentru data de 15 noiembrie 2018, ora 18.00, în sala de ședința a Primăriei Ialoveni, după care vor fi propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni.
Opiniile Dumneavoastră le puteți expadia pe e-mail primaria.ial@gmail.com sau prezenta la Primăria Ialoveni, biroul 201.

Proiect-de-decizie-Cu privire la aprobarea taxei pentru unitățile comerciale șisau de prestări servicii pentru anul 2019

Proiect-de-decizie-Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019

Proiect-de-decizie-Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2019

Chestionarea a 1000 locuitori din orașul Ialoveni – care este problema principală ce trebuie soluționată în comunitate

În cadrul Programului Comunitatea Mea, Primăria orașului Ialoveni a organizat repartizarea chestionarelor (1000 b) cetățenilor din toate sectoarele localității pentru a determina cum consideră ei care este problema principală ce trebuie soluționată în comunitate: calitatea drumurilor, transportul public, sistemul de canalizare sau altele. Peste 3 zile aceste chestionare vor fi preluate de la cetățeni, ca mai apoi, analizând opiniile oamenilor, să fie stabilite problemele de bază a localității.

 

Atelier de lucru privind elaborarea planului de acțiuni al administrației publice locale pentru anul viitor

În cadrul Programului USAID ”Comunitatea Mea”, la 15 octombrie la Primăria orașului Ialoveni s-a desfășurat un atelier de lucru privind elaborarea planului de acțiuni al administrației publice locale pentru anul viitor, care urmează a fi implementat cu suportul Programului Comunitatea Mea. Mulțumim mult echipei de experți naționali pentru asistența profesionistă.

O întâlnire cu membrii Asociației oamenilor în etate din localitate

La Primăria Ialoveni a avut loc o întâlnire cu membrii Asociației oamenilor în etate din localitate, președinte Grigorii Bogos. Mulțumim mult membrilor organizației pentru activitatea de voluntariat, pentru implicarea în activitățile organizate de APL, pentru numeroase inițiative, pentru experiența transmisă generației tinere și sfaturile înțelepte!. Multă sănătate, noi realizări și optimism, stimați concetățeni!

(more…)

Clipe de neuitat cu Spiridon Vangheli la Ialoveni

La inițiativa echipei Primăriei Ialoveni, în cadrul bibliotecii orășenești în numele Marelui Scriitor Spiridon VANGHELI, a avut loc o nouă întâlnire de suflet cu Maestrul Spiridon VANGHELI. De comun cu copiii, am fost onorați să-l întimpinăm cu drag pe Spiridon Vangheli, împreună cu fiica sa Rodica, care au vizitat primăria și au împărtășit ultimele inițiative ale scriitorului, au vorbit despre o nouă carte, care va vedea lumina tiparului în curînd. La Bibliotecă, ”tatăl” lui Guguță a dialogat cu copiii, le-a ascultat prezentările și doleanțele. De asemenea, scriitorul Nicolae ROȘIORU a lansat noile sale lucrări. (more…)

Energie verde pentru un viitor curat în Ialoveni 

La 14 septembrie 2018, Primăria orașului Ialoveni a organizat pe stadionul central un important eveniment dedicat politicilor din domeniul energiei sustenabile. Din anul 2016 orașul Ialoveni a devenit membru semnatar al Convenției Europene a Primarilor, care reprezintă o inițiativă prin care mii de primării europene s-au angajat voluntar să reducă cu 20% emisiile de CO2 până în anul 2030.

La eveniment a participat și coordonatorul național al Convenției Primarilor pentru Republica Moldova, domnul Victor PARLICOV, care a încurajat ialovenenii să avanseze cu noi inițiative. Primarul Sergiu ARMAȘU și viceprimarul Radu CHILARU au transmis mesaje de mulțumire și au accentuat perspectivele localității noastre prin implementarea unor tehnologii energetice pentru un oraș curat.

Zilele energiei sunt organizate în toată Europa, oferind publicului posibilitatea de a descoperi ultimele evoluții în domeniul energiei durabile.

Scopul principal al evenimentului a fost creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la necesitatea înlocuirii surselor de energie care provoacă poluarea mediului înconjurător cu surse de producere a energiei verzi.

Mulțumim tuturor pentru implicare și participare! În particular, cadrelor didactice, educatorilor, profesorilor, copiilor de la instituțiile de educație timpurie „Andrieș”, „Lăstărel”, „Licurici”, elevilor clasei a IV-a a Liceului Teoretic „Andrei Vartic” din orașul Ialoveni, care au venit cu un frumos program artistic.

Orașul Ialoveni va înainta cu multe inițiative pentru un viitor curat, iar susținerea locuitorilor, tuturor generațiilor, de la mic la mare este esențială!