Reprezentanții Misiunii Băncii Mondiale în Moldova au făcut o vizită la Primăria Ialoveni

Astăzi, 20 octombrie, echipa Primăriei orașului Ialoveni a avut o întîlnire de lucru cu reprezentanții Misiunii Băncii Mondiale, în contextul colaborării și recomandărilor în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Scopul întîlnirii – informarea despre situația existentă în domeniul administrației publice locale din Republica Moldova la capitolul evidența terenurilor, proprietății funciare, gestionarea patrimoniului funciar, problemele existente și modalitatea de soluționare a lor.

Guvernul Republicii Moldova a solicitat ajutorul partenerilor de dezvoltare și Băncii Mondiale în continuarea proiectului demarat zece ani în urmă privind înregistrarea proprietăților funciare, delimitarea terenurilor domeniul public, proprietăților funciare de stat și APL, evaluarea bunurilor imobile pentru impozitarea lor și alte acțiuni privind gestionarea eficientă a patrimoniului, care ar contribui la extinderea bazei de generare a veniturilor la nivel local.

Primăria orașului Ialoveni exprimă un interes sporit pentru a îmbunătăți managementul patrimoniului local și exprimăm mulțumiri reprezentanților Misiunii Băncii Mondiale pentru disponibilitatea de susținere a autorităților locale din Republica Moldova.

Competiții de volei și baschet între elevii din orașul Ialoveni

În cadrul Programului „Fondul granturilor mici”, finanțat de către Solidarity Fund, în perioada 18-22 octombrie, se desfășoară competiții sportive la volei și baschet între echipele de elevi (clasele VIII-XII) a instituțiilor de învățămînt din orașul Ialoveni.

Se vor confrunta elevi de la LT „Andrei Vartic”, LT „Petre Ștefănucă”, Gimnaziului „Grigore Vieru”.

Totalizarea rezultatelor cărora este planificată pentru data de 22 octombrie. Cele mai bune echipe vor fi menționate cu diplome și premii.

Consolidarea capacităților Asociației Băștinașilor plecați din or.Ialoveni

În incinta Primăriei orașului Ialoveni a avut loc întîlnirea cu experții proiectului „Migraţie și Dezvoltare Locală“, Oxana Maciuca, Ghenadie Cojocaru, în cadrul căreia s-au discutat eventuale activități și inițiative privind consolidarea capacităților Asociației Băștinașilor plecați din or.Ialoveni.

De asemenea, ne-am consultat referitor la bunele practici de implicare a băștinașilor aflați peste hotare in dezvoltarea orașului, în soluționarea comună a unor probleme locale. Asistența oferită de experții și echipa Proiectului MiDL este foarte importantă pentru dezvoltatea abilităților funcționarilor Primăriei, în special privind elaborarea politicilor locale viabile de atragere a băștinaților în dezvoltarea localității, îmbunătățirea serviciilor publice, cooperarea și colaboarea la nivel național și internaâional, dezvoltarea partenereatelor strategice etc. 

A avut loc prima rundă de consultări privind taxele locale în anul 2017

Prima rundă de consultări publice cu privire la noile modificări ale taxelor locale propuse pentru anul 2017 pe teritoriul orașului, a avut loc astăzi, 17 octombrie, în sala de ședințe a Primăriei Ialoveni

Participanții, agenții economici prezenți, și-au expus opinia referitor la mărimea taxelor propuse spre discuție. Sugestiile și propunerile acumulate vor fi luate în considerație la elaborarea variantei finale a deciziei cu privire la taxele locale, care va fi propusă spre aprobare Consiliului orășenesc Ialoveni.

Consultările publice la această temă continuă și sunt binevenite opiniile tuturor cetățenilor.

Mai multe informații sunt publicate deja pe site-ul nostru.

agentii-economici-taxe-2 agentii-economici-taxe-3 agentii-economici-taxe-4

Lansarea Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2016

Astăzi, 17 octombrie,  în or. Ialoveni, Capitala Tineretului 2016, a fost dat startul Săptămânii Naționale a Voluntariatului2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a X-a și a perioadei de aplicare pentru Festivalul Voluntarilor 2016, ediţia a XIV-a.

Evenimentul este organizat de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut prin proiectul „SNV 2016 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2016 a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului vor fi desfășurate campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acțiuni de caritate, salubrizare, instruiri etc. Ministerul Tineretului și Sportului invită organizațiile partenere, instituțiile publice, grupurile de inițiativă și membrii societății civile să organizeze sau să participe la acțiuni de voluntariat în această perioadă. 

Menţionăm că, Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!” și Festivalul Voluntarilor – ediţia a XIV-a, sunt implementate de A.O. „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) și respectiv A.O. „Serviciul pentru Pace” cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului prin intermediul Programului de Granturi.

 

Consultări publice privind taxele locale pentru anul 2017

Primăria Ialoveni desfășoară prima rundă de consultări publice cu privire la modificările taxelor locale în anul 2017, pe teritoriul orașului.

Evenimentul va avea loc luni,  17 octombrie 2016, cu începere de la ora 9:00, în incinta Primăriei, sala de ședințe et.II.

Administrația orașului Ialoveni invită locuitorii orașului și toți agenții economici să participe activ la toate etapele de luare a unor decizii importante pentru dezvoltarea orașului nostru.

Informații și documente referitoare la acest subiect:

cu-privire-la-aprobarea-taxelor-locale-pentru-anul-2017

cu-privire-la-aprobarea-taxei-pentru-unitatile-comerciale-si-sau-de-prestari-servicii-pentru-anul-2017

Decizia cu privire la taxele locale în 2017 este propusă pentru consultări publice

Primăria Ialoveni propune spre dezbateri publice proiectul de decizie cu privire la modificarea taxelor locale pe teritoriului orașului Ialoveni. Locuitorii sunt rugați să-și expună opiniile, sugestiile și să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea acestor modificări.

În  conformitate cu  prevederile Titlul-VII Taxele locale, Codul Fiscal nr. 93-XV din 01 aprilie 2004, art. 4 alin. (1) al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 5 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc este în drept de a decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar.

Ca urmare făcînd comparație cu unele orașe de pe teritoriul RM, în orașul Ialoveni avem cele mai mici taxe locale ca exemplu:

 

11nota-informativa-taxe-locale-din-orasul-ialoveni-page-001

nota-informativa-taxe-locale-din-orasul-ialoveni-page-002nota-informativa-taxe-locale-din-orasul-ialoveni-page-003nota-informativa-taxe-locale-din-orasul-ialoveni-page-004

Proiectul de decizie propus pentru examinare la ședința Consiliului orășenesc Ialoveni

cu-privire-la-aprobarea-taxei-pentru-unitatile-comerciale-si-sau-de-prestari-servicii-pentru-anul-2017

 

cu-privire-la-aprobarea-taxelor-locale-pentru-anul-2017

Mesajul primarului de Ialoveni, Sergiu Armaşu, cu ocazia Zilei Pedagogului

Stimați profesori, educatori și toți reprezentanții mediului pedagogic,

Ziua Dumneavoastră Profesională, care se sărbătoreşte pe 5 octombrie din anul 1994 și care a fost aleasă de Organizația UNESCO pentru celebrarea dascălilor din toată lumea, îmi oferă prilejul de a reitera înalta considerațiune și profundul respect pentru munca nobilă, căreia Vă dedicați zi de zi!

Desigur, de Ziua Profesorilor, este necesar ca instituțiile statului, autoritățile centrale și locale să se angajeze să continue eforturile ca toţi copiii să aibe şanse egale să înveţe, să lupte şi să reuşească în viaţă, iar profesorilor să le oferim recunoştinţa şi suportul de care au nevoie pentru binele copiilor.

În calitate de Primar al orașului Ialoveni Vă asigur de înalta apreciere şi totala disponibilitate pentru o colaborare eficientă, astfel ca să reușiți a implementa cele mai bune practici pedagogice în localitatea noastră!

Vă urez să fiți și în continuare la fel de responsabili și dedicați meseriei pe care ați ales-o.

Vă suntem recunoscători pentru că, zi de zi, transmiteți nu doar cunoştinţe, dar modelați viitoarea generație, modelați viitorul țării noastre, viitorul localității noastre.

Cu deosebit respect,
primarul oraşului Ialoveni Sergiu Armașu

fb_img_1475653869633

Campania de toamnă de salubrizare și amenajare a localității

În perioada 23 septembrie -23 noiembrie în orașul Ialoveni se desfășoară „Campania de toamnă de salubrizare și amenajare a localității.

Echipa Primăriei Ialoveni face un apel către toate colectivele, instituțiile și organizațiile din orașul Ialoveni să susțină inițiativa de a face curățenie în preajma clădirilor unde activează. Fiecare la locul său de muncă și toți împreună putem face localitatea noastră mai curată!

La 24 septembrie 2016, colectivul Primăriei Ialoveni, a dat start acțiunilor de curățenie și amenajare a teritoriului prin implicarea tuturor cetățenilor. Funcționarii noștri au făcut  curățenie în preajma sediului primăriei și au  plantat arborilor lângă stadionul în construcție din sectorul Moldova.

Mai multe imagini pe pagina de Facebook a Primăriei Ialoveni!

curat-primaria-2

 

 

(more…)