Regulamentul privind funcționarea Consiliului orășenesc Ialoveni este propus pentru dezbateri publice

Administrația orașului Ialoveni propune spre dezbateri publice Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

Pînă la ziua de astăzi Consiliul orășenesc Ialoveni n-a avut un regulament propriu în baza căruia să-și desfășoare activitatea legislativă. Documentul juridic care a stat la funcționării consiliului a fost un document cadru – REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIILOR LOCALE ŞI RAIONALE, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova prin „LEGEA Nr. 457 din 14.11.2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”. Detalii aici: http://lex.justice.md/md/312485/ (more…)

Vizita ambasadoarei Marii Britanii, Lucy Joyce, la Primăria Ialoveni

Excelența Sa, Doamna Lucy Joyce, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Marii Britanii în Republica Moldova a efectuat astăzi, 22 februarie, o vizită de lucru la Primăria orașului Ialoveni.

În cadrul întîlnirii, primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, a prezentat cele mai recente inițiative ale echipei locale, a informat despre proiectele implementate și activitățile planificate. (more…)

Întîlnirea primarului de Ialoveni cu veteranii conflictului armat de pe Nistru

Membrii Asociației Veteranilor Războiului pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova au avut o întîlnire cu Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni, duminică, 19 februarie, în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte, inclusiv organizarea la 2 martie a Zilei Memoriei, mitingului de comemorare a ostașilor căzuți la datorie. Totodată, au fost abordate multiple probleme vitale cu care se confruntă combatanții ialoveneni.

Turneul internațional la lupte greco-romane de la Ialoveni și-a desemnat câștigătorii

Astăzi, 18 februarie, la Ialoveni s-a desfășurat Turneul internațional la lupte greco-romane, ediția a XVIII-a, cu participarea sportivilor din Republica Moldova și România.

Arbitrul principal al competițiilor a fost Ghenadie Balaur, ialovenean stabilit deja de 10 ani în Canada și care a revenit la începutul lunii februarie la baștină. De asemenea, salteaua pe care s-au duelat luptătorii a fost donată de fratele lui Ghenadie, Igor Balaur, ialovenean stabilit si el de mai mulți ani peste hotarele țării, în Franța. (more…)

Reprezentanții Băncii Mondiale în vizită la Primăria Ialoveni

La 15 februarie 2017, în vizită la Primăria Ialoveni s-au aflat experții Băncii Mondiale în scopul discutării conceptului viitorului Proiect în domeniul înregistrării, evaluării funciare și impozitării locale, finanțat de către Banca Mondială. Proiectul respectiv este foarte important pentru toate primăriile din țară, pentru sporirea veniturilor locale, valorificarea potențialului economic și administrarea eficientă a patrimoniului din domeniul public/privat.

(more…)

28 de ani de sfîrșitul războiului din Afganistan – comemorați la Ialoveni

La 15 februarie 2017 s-au împlinit 28 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu ocazie, Primăria Ialoveni a organizat un miting de comemorare a celor căzuți în luptă la complexul memorial din centrul orașului.

La eveniment au participat veterani ai războiului din Afganistan, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor, elevi de la liceul  „Andrei Vartic”.

Agfanistan 2017 (12)

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul or. Ialoveni, Nicolae Cojocaru, președintele Asociației veteranilor războiului din Afganistan din or. Ialoveni, Iurei Frecăuțan, vice-președinte al Uniunii raionale a veteranilor războilui din Afganistan, Mihail Bostănică, veteran al războiului din Afganistan, Valentina Sacara, directoarea liceului „Andrei Vartic”. Vorbitorii au menționat că acest război inutil a secerat mii de vieți ale tinerilor ostași trimiși să îndeplinească o misiune internațională. Veteranii de război merită respect și ajutor din partea autorităților centrale și locale, din partea întregii societăți. (more…)

Echipa orașului Ialoveni – campioana raionului la volei 2017

La 11 februarie, la gimnaziul din satul Coștești s-a desfășurat etapa finală a Campionatului raional la volei (bărbați). Au participat 8 echipe calificate la etapele zonale. Conform tragerii la sorți, au fost formate două grupe: grupa A – Ialoveni, Costești, Mileștii Mici, Horești; grupa B – Bardar, Malcoci, Răzeni, Văratic. În grupe jocurile s-au disputat după sistemul circular. (more…)