Festivalul de creație populară “Andrei Vartic”

Trei ani în urmă colectivul liceului  “Andrei Vartic” din Ialoveni, condus de Valentina Sacara, cu susținearea dnei Nina Vartic, soția regretatului Andrei Vartic, au decis să organizeze un festival care ar comemora pe cel ce a fost Andrei Vartic și ar continua străduința lui de a păstra și promova creația populară autentică.

Festivalul din 21 octombrie curent, la care au participat 10 colective de elevi din diverse instituții de învățămînt din raion și din  țară, a demonstrat că atunci cînd se depune străduință și ingeniozitate, baladele, doinele, dansurile populare rămase de la strămoși, prind o altă viață, o altă culoare și devin interesante și pentru tînăra generație.

Felicitări colectivului liceului “Andrei Vartic” pentru buna organizare și desfășurare a festivalului.

Acțiuni de voluntariat în orașul Ialoveni

Sâmbătă, 22 octombie, mai mulți ialoveneni au muncit în calitate de voluntari pentru a face orașul nostru drag mai curat și mai amenajat.

Locuitorii orașului, câteva colective de la instituțiile publice, au susținut inițiativa Primăriei și rezultatele sunt îmbucurătoare pentru toți cei, care ne dorim un oraș mai civilizat.

Mulțumim tuturor cetățenilor activi pentru implicare!

fb_img_1477216879366 fb_img_1477217318341 fb_img_1477217305557 fb_img_1477217292514 fb_img_1477217287831 fb_img_1477217284118

”Toamna de aur” la grădinița ”Andrieș”

Culorile celui mai bogat anotimp, toamna, i-a invitat la colaborare şi organizare a mediului pe copiii, lucrătorii şi părinţii grădiniţei nr.1 “Andrieş” din Ialoveni.

Dansurile şi cîntecele populare au fost interpretate cu multe emoţii de copii şi de cadrele grădiniţei, fiind susţinuţi cu aplauze de mulţi oaspeţi, inclusiv de primarul orașului Sergiu Armaşu,

Primarul a felicitat colectivul grădiniței cu buna organizare și desfășurare a sărbătorii, menționînd că administrația publică locală se străduie să creeze condiții bune pentru activitatea instituțiilor preșcolare din localitate.

fb_img_1477119159331 fb_img_1477119155692 fb_img_1477119152669 fb_img_1477119149635 fb_img_1477119141842 fb_img_1477119139461 fb_img_1477119137268

Reprezentanții Misiunii Băncii Mondiale în Moldova au făcut o vizită la Primăria Ialoveni

Astăzi, 20 octombrie, echipa Primăriei orașului Ialoveni a avut o întîlnire de lucru cu reprezentanții Misiunii Băncii Mondiale, în contextul colaborării și recomandărilor în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Scopul întîlnirii – informarea despre situația existentă în domeniul administrației publice locale din Republica Moldova la capitolul evidența terenurilor, proprietății funciare, gestionarea patrimoniului funciar, problemele existente și modalitatea de soluționare a lor.

Guvernul Republicii Moldova a solicitat ajutorul partenerilor de dezvoltare și Băncii Mondiale în continuarea proiectului demarat zece ani în urmă privind înregistrarea proprietăților funciare, delimitarea terenurilor domeniul public, proprietăților funciare de stat și APL, evaluarea bunurilor imobile pentru impozitarea lor și alte acțiuni privind gestionarea eficientă a patrimoniului, care ar contribui la extinderea bazei de generare a veniturilor la nivel local.

Primăria orașului Ialoveni exprimă un interes sporit pentru a îmbunătăți managementul patrimoniului local și exprimăm mulțumiri reprezentanților Misiunii Băncii Mondiale pentru disponibilitatea de susținere a autorităților locale din Republica Moldova.

Competiții de volei și baschet între elevii din orașul Ialoveni

În cadrul Programului „Fondul granturilor mici”, finanțat de către Solidarity Fund, în perioada 18-22 octombrie, se desfășoară competiții sportive la volei și baschet între echipele de elevi (clasele VIII-XII) a instituțiilor de învățămînt din orașul Ialoveni.

Se vor confrunta elevi de la LT „Andrei Vartic”, LT „Petre Ștefănucă”, Gimnaziului „Grigore Vieru”.

Totalizarea rezultatelor cărora este planificată pentru data de 22 octombrie. Cele mai bune echipe vor fi menționate cu diplome și premii.

Consolidarea capacităților Asociației Băștinașilor plecați din or.Ialoveni

În incinta Primăriei orașului Ialoveni a avut loc întîlnirea cu experții proiectului „Migraţie și Dezvoltare Locală“, Oxana Maciuca, Ghenadie Cojocaru, în cadrul căreia s-au discutat eventuale activități și inițiative privind consolidarea capacităților Asociației Băștinașilor plecați din or.Ialoveni.

De asemenea, ne-am consultat referitor la bunele practici de implicare a băștinașilor aflați peste hotare in dezvoltarea orașului, în soluționarea comună a unor probleme locale. Asistența oferită de experții și echipa Proiectului MiDL este foarte importantă pentru dezvoltatea abilităților funcționarilor Primăriei, în special privind elaborarea politicilor locale viabile de atragere a băștinaților în dezvoltarea localității, îmbunătățirea serviciilor publice, cooperarea și colaboarea la nivel național și internaâional, dezvoltarea partenereatelor strategice etc. 

A avut loc prima rundă de consultări privind taxele locale în anul 2017

Prima rundă de consultări publice cu privire la noile modificări ale taxelor locale propuse pentru anul 2017 pe teritoriul orașului, a avut loc astăzi, 17 octombrie, în sala de ședințe a Primăriei Ialoveni

Participanții, agenții economici prezenți, și-au expus opinia referitor la mărimea taxelor propuse spre discuție. Sugestiile și propunerile acumulate vor fi luate în considerație la elaborarea variantei finale a deciziei cu privire la taxele locale, care va fi propusă spre aprobare Consiliului orășenesc Ialoveni.

Consultările publice la această temă continuă și sunt binevenite opiniile tuturor cetățenilor.

Mai multe informații sunt publicate deja pe site-ul nostru.

agentii-economici-taxe-2 agentii-economici-taxe-3 agentii-economici-taxe-4

Lansarea Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2016

Astăzi, 17 octombrie,  în or. Ialoveni, Capitala Tineretului 2016, a fost dat startul Săptămânii Naționale a Voluntariatului2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a X-a și a perioadei de aplicare pentru Festivalul Voluntarilor 2016, ediţia a XIV-a.

Evenimentul este organizat de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut prin proiectul „SNV 2016 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2016 a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului vor fi desfășurate campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acțiuni de caritate, salubrizare, instruiri etc. Ministerul Tineretului și Sportului invită organizațiile partenere, instituțiile publice, grupurile de inițiativă și membrii societății civile să organizeze sau să participe la acțiuni de voluntariat în această perioadă. 

Menţionăm că, Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!” și Festivalul Voluntarilor – ediţia a XIV-a, sunt implementate de A.O. „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) și respectiv A.O. „Serviciul pentru Pace” cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului prin intermediul Programului de Granturi.