Totalizarea proiectului #Bugetareaparticipativă pentru oraşul Ialoveni

Totalizarea proiectului #Bugetareaparticipativă pentru oraşul Ialoveni, eveniment organizat de către IDIS «Viitorul». Primăria oraşului Ialoveni aduce mulţumiri partenerilor de dezvoltare.

http://viitorul.org/ro/content/proiectul-buget%C4%83rii-participative-realizat-de-idis-%E2%80%9Eviitorul%E2%80%9D-adus-schimbarea-la-ialoveni-%C8%99i?fbclid=IwAR21rHunA2kCSdqMQxQnZCSJz7dhi7Jgff8zJ0w4hrCNXjyqi7p_f4sG-Fw

Primăria orașului Ialoveni, Vă aduce la cunoștință datele privind situația epidemiologică în localitate la data de 06.07.2020.

Primăria orașului Ialoveni, Vă aduce la cunoștință datele privind situația epidemiologică la data de 06.07.2020 in or.Ialoveni şi Vă atenţionează asupra faptului că numărul cazurilor confirmate pozitiv de COVID-19 în rândul cetăţenilor din localitate a crescut. Rugăm respectuos, să dați dovadă de responsabilitate şi să respectaţi regulile pe protecţie împotriva acestei periculoase pandemii..

LOCUL I pentru „Recuperare verde în or. Ialoveni”

LOCUL I pentru „Recuperare verde în or. Ialoveni”.Investițiile și munca depusă de-a lungul anilor în domeniul Eficientizării Energetice a instituțiilor publice, în scopul stopării schimbărilor climatice, reducerea emisiilor de CO2 și prestarea serviciilor de transport electric autonom, producerea de combustibil din biomasă, iluminatul public stradal, au fost apreciate la cel mai înalt nivel în cadrul Concursului „Excursie online în localitățile semnatarilor”, organizat de Proiectul „Convenția Primarilor – Est” în Moldova.Dar, nu ne oprim aici, Ialoveniul continuă drumul verde pentru Energie Durabilă și Climă, contribuind la păstrarea unui mediu sănătos pentru urmașii noștri. #EUSEW2020 #EU4Energy #CoMEast #EU4Moldova #AEER #PrimariaIaloveni

Un nou proiect de finanțare pentru Ialoveni

Primăria orașului Ialoveni, la capitolul aprovizionare cu apă potabilă a orașului Ialoveni aduce la cunoștința locuitorilor orașului că eforturile depuse pentru atragerea investițiilor de-a lungul anilor 2017-2020 s-au soldat cu succes.

Astfel, la 29 mai 2020, Ministerul Afacerilor Externe și Afacerilor Europene al Republicii Slovace prin intermediul SlovakAid a acceptat spre finanțare cererea de finanțare a Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni și Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Lansarea proiectului care poartă denumirea de ”Apa potabilă în Ialoveni” a fost preconizată pentru luna iunie curent, însă luînd în considerare situația pandemică, s-a decis lansarea acestuia pentru 01 octombrie 2020.

Primul pas spre o apă bună și de calitate este schimbarea sistemului de clorinare, care va micșora evident conținutul de clor în apă, înlocuindu-l în procesul de tratare cu hipoclorit de sodiu.

 Imediat după lansare, conform graficului de implementare coordonat cu partenerii de dezvoltare, va fi anunțată licitația publică de achiziționare a lucrărilor pentru reconstruirea rețelei de apeduct din str. N. Testemițanu, cu un diametru de 300 mm, care va permite separarea sistemului unic existent de alimentare cu apă în două rețele distincte, pentru a crește fără risc de avarii debitul și presiunea apei în toate sectoarele orașului.

Toate acțiunile vor fi asistate de campanii de informare privind necesitatea utilizării conform destinației a apei potabile, necesitatea economisirii resursei ce asigură viața.

Suportul financiar al partenerilor  de dezvoltare din Slovacia, este de 219 950 EURO (4.235.000 lei), restul sumelor necesare pentru rezolvarea definitivă a problemei de alimentare cu apă a orașului Ialoveni vor fi acoperite din contribuția Primăriei orașului Ialoveni, Agenției de Dezvoltare Regională Centru și contribuția prestatorului regional de servicii S.A. Apă-Canal Chișinău.

Ținem să subliniem că Primăria orașului Ialoveni din anul 2016 este înfrățită și menține relații de colaborare cu localitatea Senec din Republica Slovacă.

Au demarat lucrările de amenajare a terenului sportiv multifuncțional pe strada Păcii

În orașul Ialoveni au demarat lucrările de amenajare a terenului sportiv multifuncțional pe strada Păcii”, în cadrul proiectului „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova”, sprijinit financiar de Republica Cehă și implementat de Primăria orașului Ialoveni, IDIS „Viitorul”.