Începutul campaniei de soluționare a problemelor legate de câinii maidanezi

Astăzi, 23 ianuarie 2020, ora 9.00, am început campania de soluționare a problemelor legate de câinii maidanezi. Campania are ca scop stoparea înmulțirii maidanezilor pe teritoriul orașului Ialoveni și educarea populației în spiritul respectării vieții și protejării mediului. Această campanie este organizată în comun cu partenerii noștri – „Doctor Vet” Moldova, societatea civilă și specialiști în domeniu.
Campania va include:
1. Instruirea cu privire la comportamentul, îngrijirea și întreținerea animalelor de companie;
2. Atragerea voluntarilor în soluționarea problemei maidanezilor din or. Ialoveni.
Așteptăm propuneri și suntem deschiși pentru conlucrare cu toți doritorii de a soluționa problema abordată.

COMUNICAT

Stimați ialoveneni!
Primăria orașului Ialoveni informează că, astăzi, 23 ianuarie 2020, la ora 14.00, în incinta Primăriei Ialoveni, va avea loc o întâlnire cu prestatorii serviciilor de transport de călători interurban, unde se va discuta problema calității serviciilor de transport acordate cetățenilor.
Rugăm respectuos, cine are posibilitatea, să participe la această întâlnire

Noile succese al sportivilor din oraşul Ialoveni

SPORTIVII din orașul Ialoveni au participat cu succes la Campionatul raional. La proba șah, echipa în componența lui Denis Dubovschi, Ion Frunze, Alexandra Bivol a ocupat primul loc în cadrul acestor competiții. Iar echipa la proba tenis de masă în componența Constantin Rezanu, Igor Melnic, Veaceslav Salcuțanu, Victor Ștefănucă, Dumitru Șcarevnea, s-a clasat pe locul trei. Mulțumim tuturor pentru participarea activă la aceste competiții sportive!

Programul USAID Comunitatea Mea

În data de 16 ianuarie 2020, angajații Primăriei orașului Ialoveni au beneficiat de asistența tehnică individuală privind gestionarea patrimoniului public oferită de reprezentantul Programului Comunitatea Mea – Vitalie Ioviță. S-a discutat despre Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni, procesul de inventariere și evaluare a bunurilor imobile din orașul Ialoveni și respectarea calendarului bugetar și a procedurilor de administrare a bugetului.
Au fost aduse exemple de bune practici în alte comunități. S-a discutat și despre inițiativa de automatizare a gestionării patrimoniului public în comun cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

Ședința operativă cu toți agenții economici implicați în construcția stațiilor de pompare și rețelelor centralizate de canalizare


La 14 ianuarie 2020, în sala de ședințe a primăriei or.Ialoveni, a avut loc ședința operativă cu toți agenții economici implicați în construcția stațiilor de pompare și rețelelor centralizate de canalizare. Au fost prezenți reprezentanții tuturor antreprenorilor după cum urmează:
SRL ”Naiman-Com” – sectorul Bozu:
SRL”Aldos Grup” – sectoarele Albeni și ATB 16;
SRL ”Atractiv Invest” – sectorul Huțuleuca.
Dl.Sergiu Armașu, primarul or.Ialoveni, a atenționat repetat următoarele:
1.obligativitatea respectării procedurii de construire precum compactarea, depozitarea solului și selectarea pietrișului existent pentru utilizare;
2. intervenția imediată în locurile unde sunt identificate surpări sub riscul aplicării sancțiunilor.drastice.
În prezența reprezentantului ADR Centru dl.E.Secrieru a fost discutată darea în exploatare a rețelelor și stației de pompare din sectorul Albeni precum și achitarea integrală a proiectelor aflate în derulare..

Consultări Publice!!!

Întreprinderea Municipală Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni în comun cu Primăria or. Ialoveni, Vă invită la Consultări Publice cu privire la „Situația economico–financiară a întreprinderii, cît și perspectivele de dezvoltare pentru următorii ani” care vor avea loc Sîmbătă, 25 Ianuarie 2020, ora 14:00 în sala de şedinţe a primăriei Ialoveni.
Părerea fiecărui din Noi contează!!!

Comunicat


Primăria orașului Ialoveni aduce în atenția publicului, întru sensibilizarea acestuia, problema câinilor maidanezi pe teritoriul oraşului Ialoveni. Având în vedere întețirea cazurilor de agresiune asupra populației, pentru profilaxia fenomenului, au fost convocate în ședință tematică serviciile Primăriei, cu participarea reprezentanților serviciilor desconcentrate precum Serviciul veterinar, ANSA, ÎMGLC Ialoveni, Inspectoratul de Poliție și reprezentanții societății civile. Au fost expuse mai multe opinii privind soluţionarea problemei date, inclusiv întreprinderea unor acţiuni concrete atât din partea APL, cât şi din partea conducătorilor instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor.
Un prim pas în rezolvarea de durată a problemei este identificarea și sterilizarea câinilor în stare reproductivă, aflați în haite pe teritorii publice, atenționarea agenților economici despre obligativitatea sterilizării și vaccinării câinilor de pe teritoriul privat, cât și responsabilizarea persoanelor fizice ce țin în gospodăriile private câini despre obligativitatea restricționării accesului animalelor de companie pe terenuri publice (străzi, scuaruri, parcuri etc.).